Energia słoneczna

Energia słoneczna ma jedną zasadniczą przewagę nad innymi źródłami energii odnawialnej: ogniwa słoneczne produkują energię w ciągu dnia, między 9 rano a 6 po południu, kiedy zapotrzebowanie na energię jest największe. W krajach o wysokim udziale produkcji z energii słonecznej, skutkiem tych naturalnych korzyści było doprowadzenie do spadku cen energii na wolnym rynku. Skąd wziął się taki stan rzeczy? Energia słoneczna staje się bardzo tania w chwili, w której początkowy koszt produkcji i instalacji modułów słonecznych już został spłacony. W związku z tym, PV będzie stopniowo wypierać tradycyjnych dostawców energii – takich jak węgiel, gaz czy energia jądrowa - z rynku. Pomimo tego energia słoneczna ma także kilka wad w stosunku do konwencjonalnych dostawców energii. Przede wszystkim farmy słoneczne niekoniecznie zlokalizowane są w pobliżu dużych odbiorców, takich jak parki przemysłowe. W rzeczywistości, farmy słoneczne znajdują się zazwyczaj w takich miejscach, w których istnieje wysokie prawdopodobieństwo ciągłego i silnego promieniowania słonecznego. Oznacza to, iż istniejące sieci energetyczne, które zostały zbudowane pod potrzeby energetyki konwencjonalnej poddawane są kolejnym obciążeniom przez wprowadzanie do nich coraz większej ilości niestabilnej energii. Kolejna wada wynika z faktu, iż producenci energii słonecznej są nowicjuszami na konwencjonalnym rynku energetyki - zwłaszcza jeśli chodzi o handel energią wyprodukowaną na rynkach hurtowych.

Nasza wirtualna elektrownia (WE) oferuje energetyce słonecznej rozwiązanie dla ograniczeń sieciowych, jak i wyzwań wynikających z integracji z rynkiem. Przez połączenie zdecentralizowanych parków słonecznych, system kontroli naszej wirtualnej elektrowni jest w stanie jednocześnie łączyć dane o produkowanej energii, dane o sieci oraz dane o rynku. Jest to pierwszy niezbędny krok w celu sprzedaży energii słonecznej na rynku hurtowym w sposób przemyślany.

Po zainstalowaniu i sprawdzeniu systemu sterowania w farmie słonecznej, moduły są integrowane z wirtualną elektrownią.
Elektrownie Next sprzedaje wyprodukowaną energię na giełdzie towarowej, zgodnie z danymi z WP, z sieci, prognozy pogody i z rynku.
Operator farmy słonecznej otrzymuje pewne przychody ze sprzedaży energii bez konieczności inwestowania w infrastrukturę handlową.

System aukcyjny

Od lipca 2016 roku można wprowadzać do obrotu energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w ramach systemu aukcyjnego. Oznacza to, że będą Państwo uzyskiwać stabilne przychody z Państwa produkcji prądu nawet do 15 lat. W ten sposób ustabilizowana zostanie rentowność Państwa elektrowni. W jaki sposób?

System aukcyjny obniża ryzyko operacyjne dzięki gwarancji ceny za energię elektryczną z Państwa elektrowni fotowoltaicznej zaoferowanej na aukcji.

W przypadku aukcji migracyjnej

Jeśli Państwa instalacja wygrała w aukcji migracyjnej, lub inaczej mówiąc w aukcji dla instalacji istniejących Elektrownie Next może odkupywać energię elektryczną z Państwa instalacji przez pozostały okres funkcjonowania instalacji. Przez okres obowiązywania wsparcia będziemy dla Państwa obliczać różnicę między uzyskaną ceną giełdową a ceną aukcyjną. Różnica ta, tzw. ujemne saldo będzie Państwu wypłacane przez operatora rozliczeń energii odnawialnej.

Uzyskana pomoc publiczna

Elektrownie Next obliczy dla Państwa już uzyskaną pomoc publiczną, i bierze odpowiedzialność za monitorowanie uzyskiwanej pomocy publicznej po migracji do systemu aukcyjnego. Z nami mogą Państwo bezpiecznie przystąpić do aukcji.

W przypadku wygranej aukcji

Jeśli Państwa instalacja wygrała w systemie aukcyjnym Elektrownie Next może dla Państwa przejąć wszystkie usługi związane z obrotem energii, poczynając od odbioru energii, po bilansowanie włącznie z obliczaniem pomocy publicznej.
W przypadku sprzedaży bezpośredniej otrzymają Państwo cenę podobną do ceny giełdowej. Poniższa ilustracja pokazuje wskaźnik według, którego odbieramy energię. Aby wyrównać różnicę między ceną giełdową a ceną aukcyjną, operator rozliczeń energii odnawialnej wypłaca ujemne saldo do wytwórcy.

I w tym przypadku Elektrownie Next bierze odpowiedzialność za monitorowanie uzyskiwanej pomocy publicznej.

Prosimy o kontakt w ramach wyliczenia bezpośredniej stawki dla Państwa instalacji. Zapytania prosimy kierować na e-mail lub dzwoniąc na nr +48 (0) 502 272 430

Od 2018 roku odbiór energii już nie po cenach URE

Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wytwórcy OZE o mocy powyżej 500 kW będę zmuszeni do sprzedawania energii elektrycznej na warunkach rynkowych a nie po „cenie URE” jak do tej pory.

Obowiązek odkupu energii z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawców zobowiązanych zgodnie ze średnią ceną sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (tzw. cena URE) obowiązuje już tylko do końca roku 2017.

Elektrownie Next proponuje wesprzeć Państwa w odkupie energii na warunkach rynkowych jak i w pozostałych usługach związanych z handlem energią.

Skontaktuj się z nami aby się dowiedzieć więcej.