Energetyka wiatrowa

W przypadku energetyki wiatrowej, tak jak przy energetyce słonecznej, konieczna jest coraz sprawniejsza integracja z istniejącą siecią i strukturą rynku. Jako silny, lecz jeszcze nie okrzepły gracz, energetyka wiatrowa nadal potrzebuje wsparcia ze strony rządów, a także nowych rozwiązań technologicznych i przemyślanych strategii. Te ostatnie są oferowane przez Elektrownie Next za pomocą inteligentnej sieci i krótkoterminowego handlu energią z wiatru. W pierwszej kolejności operatorzy farm wiatrowych mogą się zdecydować na włączenie swoich turbin wiatrowych do naszej wirtualnej elektrowni (WE). Nasz system operacyjny następnie agreguje dane z farm wiatrowych oraz "dodaje" do nich dane od pozostałych uczestników WE – takich jak farmy słoneczne lub bioelektrownie, ale też inne dane jak n.p. informacje o sieci, prognozy pogody, jak i bieżące ceny wymiany energii. Jako że centrum sterownia naszej WE jest w stanie kontrolować i dostarczać energię w godzinach szczytu, mamy również możliwość uzyskania najlepszej ceny za energię na towarowej giełdzie energii.

Podajemy prosty przykład: Wyobraźmy sobie okres wysokiej produkcji i niskiego zużycia – a zatem nocą wietrznego świątecznego dnia. W momencie kiedy farmy wiatrowe pracują na pełnych obrotach, zapotrzebowanie na energię jest nie wielkie. Jako że nasza WE dysponuje informacją z sieci i giełdy energii, a także prognozą pogody, dobrym pomysłem będzie zatrzymanie produkcji z przyłączonych biogazowni, odkładając stale produkowany biogaz na późniejsze zużycie, pozwalając tym samym farmom wiatrowym w pełni wykorzystać warunki wietrzności. System sterowania WE następnie wykonuje niezbędne polecenia zarządcze. Ten prosty, lecz wyrafinowany proces ma dwa skutki: sieć nie jest obciążana dzięki szybkiemu wyłączeniu biogazowni, a ceny energii nie spadają poniżej zera. Operatorzy otrzymują optymalne przychody nie marnując przy tym niepotrzebnie energii.

Po zainstalowaniu modułu zdalnego sterowania , turbina wiatrowa jest integrowana z wirtualną elektrownią.
Firma Elektrownie Next handluje wytworzoną energią na rynku energii zgodnie z uwzględnieniem danych z WE, z sieci, danymi o pogodzie jak i z rynku.
Za pomocą inteligentnej sieci i handlu, operatorzy farm wiatrowych maksymalizują ceny uzyskiwane na giełdzie energii.

Od 2018 roku odbiór energii już nie po cenach URE

Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wytwórcy OZE o mocy powyżej 500 kW będę zmuszeni do sprzedawania energii elektrycznej na warunkach rynkowych a nie po „cenie URE” jak do tej pory.

Obowiązek odkupu energii z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawców zobowiązanych zgodnie ze średnią ceną sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (tzw. cena URE) obowiązuje już tylko do końca roku 2017.

Elektrownie Next proponuje wesprzeć Państwa w odkupie energii na warunkach rynkowych jak i w pozostałych usługach związanych z handlem energią.

Skontaktuj się z nami aby się dowiedzieć więcej.