CHP

Podobnie jak bioelektrownie, jednostki kogeneracyjne (CHP), które wykorzystują biometan lub inne naturalne gazy do wytwarzania energii, są mile widzianym dodatkiem do naszej wirtualnej elektrowni. Zasadniczo, Elektrownie Next sprzedają moc wyjściową z jednostek kogeneracyjnych w naszej wirtualnej elektrowni na dwóch rynkach. Wyprodukowana moc jest codziennie przedmiotem obrotu na rynku spotowym giełdy energii EPEX, natomiast „elastyczność jednostek" sprzedawana jest na rynku bilansującym.