Wytwórcy energii

Więcej o Wirtualnej Elektrowni

O nas

Kontakt

Zarządzanie grupą bilansową i portfelem

Indywidualnie dopasowane do Twoich potrzeb

Z naszym wieloletnim doświadczeniem jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB) i sprzedawca energii elektrycznej służymy pomocą we wszystkich obszarach zarządzania bilansowaniem. Zajmujemy się rejestracją przy danym operatorze sieci dystrybucyjnej jak i prowadzeniem bilansowania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami. Oczywiście zadbamy również o rozliczenie bilansowania zgodnie z zasadami rynku dotyczącymi przeprowadzania rozliczeń energii elektrycznej (Zasady rozliczeń na rynku zgodnie z IRiESP).

Know how of Eektrownie Next

Niewiążące dochodzenie

Nasza oferta dla Ciebie

Zarządzanie grupą bilansującą: Utrzymywanie stanu równowagi pomimo zwiększonych wymagań

Zapewniamy precyzyjne i wiarygodne grafiki handlowe oraz jesteśmy w stanie dokonać ich przetworzenia. Działamy jako pomost pomiędzy uczestnikami rynku oraz operatorami sieci dystrybucyjnych czy sieci przesyłowych. W ramach zarządzania planem dobowo – godzinowym tworzymy szczegółowe plany, które podlegają aktualizacji „on-line”. Plany dobowo – godzinowo są terminowo przekazywane operatorowi systemu przesyłowego. Dzięki monitoringowi stanu łączności z uczestnikami rynku możemy na bieżąco dokonywać korekt grafików naszych partnerów jak i własnych.

Nasza oferta w skrócie Atuty NEXTRA
Nasza oferta w skrócie

  • Na życzenie przejmujemy funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe – w pełnym zakresie – łącznie z pełnym ryzykiem odchylenia portfela.
  • Gwarantujemy doskonałą dokładność w zakresie zarządzania grupą bilansującą zgodnie z wszelkimi regulacjami i zasadami.
  • W zakresie zarządzania danymi w zakresie zużycia i produkcji energii elektrycznej zapewniamy dokładność oraz przetworzenie na oczekiwany format.
  • Zapewniamy komunikację z koordynatorem danego obszaru bilansującego, zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami w zakresie łączności.
  • Gwarantujemy 24 h dostęp dla komunikacji technicznej. W przypadku otrzymania sygnału o błędach od OSP lub partnerów biznesowych możemy w trybie natychmiastowym dokonać korekt.
  • Jeżeli chcecie Państwo sami pełnić funkcję POB z przyjemnością zajmiemy się np. krótko terminową optymalizacją przygotowanych grafików.
Atuty

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zlecenie nam zarządzania swoją grupą bilansującą nie tylko zostaniecie odciążeni od swojej działalności podstawowej. NEXT zminimalizuje ryzyko nie zbilansowania na rynku dnia bieżącego na którym wahania cen są znaczne. Obrót energią 24 h na dobę pozwala zoptymalizować tj. zmniejszyć odchylenia sprzedaży / zakupu nawet na 5 minut przed rozpoczęciem czasu dostawy. Błyskawiczna optymalizacja grafiku handlowego znacznie zmniejsza ryzyko związane z nie zbilansowaniem. Nasz zespół specjalistów wyjaśnia wszelkie niespójności w grafikach handlowych bezpośrednio z operatorami systemów przesyłowych czy dystrybucyjnych.
NEXTRA

NEXTRA to nasza platforma handlowa, która daje użytkownikowi wiele możliwości. Jeżeli to my przejęliśmy zarządzanie Państwa grupą bilansującą NEXTRA służy do monitorowania naszej aktywności. Państwo pełnią funkcję POB? Wtedy NEXTRA zapewnia koordynację niezbędnego przepływu danych. Dodatkowo poprzez NEXTRA’ę możecie bezpośrednio dokonywać bilansowania portfela i przeglądać prognozy grafików handlowych.

Zarządzanie portfelem: precyzyjne prognozy, świadoma korekta

W zakresie zarządzania portfelem zajmujemy się dwoma najbardziej istotnymi zagadnieniami: Po pierwsze optymalizujemy Państwa prognozy strony wytwórczej i odbiorczej poprzez analizę, akwizycję i uwzględnienie jak największej ilości kluczowych danych. Następnego dnia dokonujemy połączenia poszczególnych grafików, a następnie wykonujemy finalną część optymalizacji polegającą na obrocie krótko-terminowym. W rezultacie ryzyko niezbilansowania się pomniejsza co przekłada się na obniżenie kosztów bilansowania.

Nasza oferta w skrócie Zmniejszenie ryzyka niezbilansowania NEXTRA
Nasza oferta w skrócie

  • Nie ma znaczenia czy źródłem Państwa profilu to licznik pomiarowy (ang.AMR) czy przygotowane krzywe profilowe (ang. SLP) ponieważ wykonujemy zawsze precyzyjną prognozę w oparciu o kluczowe dane. 
  • Koordynujemy grafiki pierwotne i wtórne z OSP. 
  • Obrót energią na rynkach dnia następnego i bieżącego (RDNiB) oraz zarządzanie procesem przekazywania grafików handlowych daje możliwość połączenia wymienionych czynności w jeden przynoszący oszczędności proces handlowy. 
  • Na życzenie klienta opracowujemy zindywidualizowane strategie handlowe.
Zmniejszenie ryzyka niezbilansowania

Handel krótko-terminowy na giełdach towarowych np. na EPEX SPOT daje możliwość redukcji odchyleń prognozy. Obrót na rynku dnia następnego oraz bieżącego energią elektryczną w wykonaniu NEXT Kraftwerke zbliża wykonanie do prognozy Twojej grupy bilansującej.
NEXTRA

Zachęcamy do skorzystania z platformy handlowej NEXTRA. NEXTRA pozwoli Państwu na pełną kontrolę działalności. NEXTRA umożliwia domykanie grupy bilansującej np. poprzez składanie zleceń na rynkach intraday. Dodatkowo, NEXTRA dostarcza odpowiednie dane niezbędne do przygotowania prognozy zużycia

Fakty i liczby

6412
 
Instalacje
5406
MW 
Moc
382,7
w 2017 
Obrót
141
 
Pracownicy
7
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Nasz zespół handlowy

Jako certyfikowany trader otwieramy drzwi do rynków dnia następnego i śróddziennego na giełdzie energii EPEX Spot i innych międzynarodowych rynkach energii elektrycznej. Nasi dealerzy są tu na co dzień aktywni, aby wspierać i odciążyć Państwa w zadaniach związanych z zarządzaniem energią. Nawiasem mówiąc: nie przeplatamy się ze strukturami starego przemysłu energetycznego - w ten sposób zachowują Państwo swój profil i strategiczną niezależność podczas współpracy z nami.

Formularz kontaktowy

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Państwem w sprawie niewiążącej oferty - lub zadzwonimy bezpośrednio na adres +48 502 272 430