Aukcje OZE - wygrana i co dalej

Odkup energii z instalacji powyżej 500kW

Dla instalacji powyżej 500kW niezależnie od technologii, które wygrały w aukcjach OZE sprzedawca zobowiązany nie ma obowiązku odkupywania energii z twojej instalacji. Celem firmy Elektrownie Next jest wspieranie Cię w sprzedaży wyprodukowanej energii tak abyś otrzymał cenę aukcyjną, z którą wygrałeś w aukcji. Elektrownie Next za pomocą usługi "dostęp do rynku" umożliwi ci sprzedawanie energii na hurtowym rynku energii. Do tego przejmie od ciebie wszelkie inne obowiązki związane z obrotem energii takie jak: prognozowanie produkcji, bilansowanie jak i rozliczanie ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń S.A.. Do tego pokierujemy Cię przez skomplikowaną scieżkę przyłączanie instalacji do sieci i zgłosimy instalację do odpowiednich Operatorów abyś mógł w jak najkrótszym czasie rozpocząć produkcję.

Instalacje fotowoltaiczne

Wytwórcy energii z elektrowni fotowoltaicznych mają możliwość uzyskania do ceny aukcyjnej dodatkową premię. Dowiedz się więcej kontaktując się z nami.

Na poniższym przykładzie mogą Państwo zobaczyć jak się w ciągu dnia kształtują ceny energii. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię w ciągu dnia, w godzinach, w których to godzinowe ceny energii są powyżej średniego indeksu TGE Base (średnia z dnia) - w tym przypadku powyżej 170PLN/MWh. W związku z tym przyjmuje się, iż instalacja fotowoltaiczna ma pozytywną strukturę dzięku czemu może uzyskać premię do wskażnika TGE Base (średnia z dnia).

TGE-Base-170_PL

Energia wiatrowa

Wytwórcy energii wiatrowej mają możliwość sprzedawania energii w różnych wariantach. Dowiedz się więcej kontaktując się z nami.

Jaki model wybrać: cena stała czy może rozliczanie godzinowe ?

My odpowiadamy

Jak uzyskać największy przychód z instalacji po wygranej aukcji?

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródlach energii indeksem referencyjnym dla wszystkich wytwórców OZE jest indeks TGE Base. Indeks ten mogą Państwo znaleść na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii (TGE). Znajdą Państwo ceny godzinowe dla każdej dobyTGE Base jaki i średni kurs z dnia.

Elektrownie Next proponują rozliczanie zgodnie z indeksem TGE Base jako że ten indeks jest również wykorzystywany przez Zarządcę Rozliczeń SA do rozliczania ujemnego salda.

Rozwój cen na rynku energii elektrycznej w ciągu jednego dnia w Polsce.
Typowy dzień na rynky dnia następnego lub dnia bieżącego. Kwotowania co 15 min. nie na wszystkich giełdach dostępne - przykład z EPEX.

Zarządca Rozliczeń S.A. będzie rozliczać twoją wyprodukowaną i sprzedaną energię w stosunku do indeksu TGE Base (średniej z dnia). Róznica powstała między twoją ceną aukcyjną a indeksem TGE Base (średnia z danego dnia) zostanie ci wypłacona w kolejnym miesiącu. W ramach większej ilości informacji o tym jak Zarządca Rozliczeń wypłaca ujemne saldo zapraszamy na stronę internetową Zarządcy Rozliczeń S.A..

Energię elektryczną sprzedali Państwo na Towarowej Giełdzie Energii uzyskując cenę równą TGE Base (średnią z dnia). W ten o to sposób dla całego Państwa wolumenu wyprodukowanego otrzymują Państwo całą stawkę ceny aukcyjnej.

Ceny zmienne za energię

Rozliczając się za energię według stawek godzinowych, mają Państwo największą szansę sprzedać swoją energię zgodnie indeksem TGE Base (indeks wykorzystywany do rozliczania ujemnego salda). A zatem powiększają Państwo swoje szanse na uzyskanie pełnej ceny aukcyjnej.

Ryzyko związane ze stałą ceną

Wybierając opcję ceny stałej, narażają się Państwo na rozchylenia w stosunku do cen godzinowych co się wiąże z rozchyleniem TGE Base (średniej z dnia). W przypadku, gdy Państwa cena sprzedaży energii będzie poniżej TGE Base nie uzyskają Państwo pełnej ceny aukcyjnej.

Na powyższej grafice zostało to przedstawione na przykładzie. Klient, który wybrał cenę stałą nie uzyska pełnej ceny aukcyjnej poprzez powstałą lukę pomiędzy indeksem TGE Base a ceną stałą.

  • Gewinner 1
  • Gewinner 2
  • Gewinner 3
8109
 
Instalacje
7142
MW 
Moc
627,7
w 2018 
Obrót
155
 
Pracownicy
7
 
Lokalizacje
2009
 
Założono