O nas

Elektrownie Next jest operatorem dużej Wirtualnej Elektrowni (WE) oraz certyfikowanym uczestnikiem rynku energii elektrycznej na giełdzie EPEX.

Ponad 5140 odnawialnych źródeł energii zostało już ze sobą połączonych za pomocą modułów zdalnego sterowania, które pozwalają wymieniać dane pomiędzy zdecentralizowanymi elektrowniami i centralnym systemem sterowania naszej WE Next Pool. W związku z elastycznością WE, Elektrownie Next ma możliwość oferowania swoich usług na rynkach bilansujących.

Oprócz zapewniania usług bilansowania, Elektrownie Next sprzedaje skumulowaną moc połączonych elektrowni na rynku spotowym giełdy energii. Łączymy dane z różnych źródeł, w tym dane operacyjne z naszej wirtualnej elektrowni, aktualne dane pogodowe, dane sieciowe, jak również dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Wszystkie te składowe dają firmie Elektrownie Next przewagę nad konwencjonalnymi przedsiębiorstwami obracającymi energią.

Elektrownie Next Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest firmą córką niemieckiej firmy Next Kraftwerke GmbH, z siedzibą w Kolonii.

Po zainstalowaniu jednostki zdalnego sterowania….
…zdolność elastycznej produkcji jest sprzedawana na rynku bilansującym…
…jak i na rynkach spotowych towarowej giełdy.

Cena energii elektrycznej nie zawsze jest taka sama. Okoliczność tę wykorzystują już nie tylko duże zakłady energetyczne. Również tysiące członków naszej wirtualnej elektrowni czerpią z tego korzyści, gdyż wytwarzają oni lub zużywają energię wtedy, kiedy ma to sens dla całego systemu. Połączeni w naszej wirtualnej elektrowni tworzycie Państwo wspólnie krytyczną masę, aby być obecnymi na rynkach energetycznych.

Co zapewnia Elektrownie Next? Połączenie rozproszonych energii odnawialnych i elastycznych użytkowników w sieć za pomocą telemechaniki, abyśmy wspólnie z naszymi członkami mogli regulować fluktuacje częstotliwości sieci na rynku mocy rezerwowej. Dostęp do krótkoterminowych rynków energii elektrycznej dla energii z odnawialnych źródeł w sprzedaży bezpośredniej. Zmienną taryfę energii elektrycznej, aby uelastycznienie zużycia było opłacalne. Dzięki naszym sprzedawcom energii elektrycznej i zaprojektowanym przez nas algorytmom w naszej wirtualnej elektrowni zawsze wiemy, kiedy produkcja energii elektrycznej jest najbardziej wartościowa i kiedy jej zużycie najbardziej się opłaca. Optymalizujemy nasze algorytmy na bieżąco i cały czas mamy oko na nowe rynki. W ten sposób tworzymy rynek energii przyszłości.