Wirtualna Elektrownia Next Pool powiększa się o 100 MW zainstalowanej mocy dzięki polskim farmom wiatrowym


Opublikowano: 9. November 2017

Elektrownie NEXT podpisały umowę na odkup i bilansowanie 100 MW zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych z polskim wytwórcą EOLOS Polska Sp. z o.o., spółką córką Terna Energy S.A.. Rozpoczynając od 1 stycznia 2018 r. EOLOS otrzyma stałą cenę za energię na jeden rok, a Elektrownie NEXT przejmie rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie oraz handel energią elektryczną. Elektrownie wiatrowe, które składają się na prawie 100 procent portfolio EOLOS zostaną połączone z centralnym systemem NEXT Kraftwerke w celu optymalizacji prognoz przy użyciu danych na żywo. W związku z otworzeniem rynku energii elektrycznej w Polsce dla większości źródeł produkcyjnych o mocy powyżej 500 kW tj. wraz z odejściem od ceny wyznaczanej przez Prezesa URE z początkiem 2018 r., producenci są zmuszeni do poszukiwania nowych możliwości sprzedaży energii elektrycznej w celu utrzymania rentowności instalacji. Elektrownie NEXT, jest spółką córką NEXT Kraftwerke jednej z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie, specjalizująca się w handlu hurtowym energią elektryczną na krótko i długo-terminowych rynkach energii elektrycznej. Elektrownie NEXT oferują dedykowane produkty oraz strategie dla producentów energii elektrycznej.

Kontakt

Elektrownie Next sp.z o.o
Ul. Piękna 24/26A
00-549 Warszawa, Polska

Artur Lagodzinski
Tel. +48 604 782 556
Wyślij wiadomość
www.elektrownie-next.pl
Next Kraftwerke GmbH
Lichtstr. 43g
50825 Kolonia, Niemcy

Jan Aengenvoort
Tel. +49 221 820085 850
Wyślij wiadomość
www.next-kraftwerke.de

od:

Elektrownie Next jest częścią Next Kraftwerke, jednej z największych w Europie elektrowni wirtualnych z siedzibą w Niemczech. Firma specjalizuje się w krótkoterminowym obrocie energią odnawialną. Energia z turbin wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych jest sprzedawana na towarowej giełdzie energii przez Elektrownie Next. Elektrownie wiatrowe jak i fotowoltaiczne są częścią eurpejskiej wirtualnej elektrowni Next Pool firmy Next Kraftwerke. W Next Pool jest połączonych w sieć za pośrednictwem platformy około 5100 rozproszonych wytwórców energii elektrycznej jak i odbiorców. Kontrolowane są za pomocą autorskiego systemu sterowania.