Portfel Next Kraftwerke odnotował w 2017 r. znaczący wzrost


Opublikowano: 10. January 2018

W 2017 roku Wirtualna Elektrownia Next Pool wzrosła o 1,35 gigawatów do w sumie czterech gigawatów. Oznacza to 50-procentowy wzrost na koniec 2017 roku w porównaniu do zeszłorocznego portfela. W ten sposób Grupa Next Kraftwerke, do której należy Elektrownie Next, wzmocniła swoją pozycję operatora jednej z największych Wirtualnych Elektrowni w Europie. Wzrost portfela o około jeden gigawat oparty jest na aktywach niemieckich, podczas gdy pozostałe 350 megawatów pochodzi z siedmiu międzynarodowych podmiotów zależnych. Jochen Schwill, współtwórca i dyrektor generalny - „Rozwój ten pokazuje, jak dobrą pozycję uzyskaliśmy na rynku. Nasze perspektywy na 2018 rok są bardzo korzystne”.

Handel energią-Elektrownie-Next Handel energią-Elektrownie-Next Ten ogromny wzrost portfela miał miejsce w bardzo ciekawym roku dla Next Kraftwerke. W maju spółka Next Kraftwerke ogłosiła zakup 34-procentowego udziału mniejszościowego w jej kapitale przez holenderską spółkę Eneco, zajmującą się odnawialnymi źródłami energii. Inwestycja ta pomogła Next Kraftwerke jeszcze bardziej się rozwinąć oraz umocnić swoją pozycję na rynku europejskim. W lipcu Next Kraftwerke nabyła pozostałe udziały Energie365 w Holandii i sfinalizowała przejęcie tego holenderskiego start-upa z sektora energii. Ponadto Next Kraftwerke weszła na rynek włoski i otworzyła Next Pool na szwajcarski rynek regulacyjnych usług systemowych. Na dzień dzisiejszy Next Kraftwerke działa w ośmiu krajach europejskich jako przedsiębiorstwo obracające energią i wstępnie zakwalifikowany dostawca regulacyjnych usług systemowych w siedmiu obszarach OSP w Europie. Ponadto spółka Next Kraftwerke podpisała umowy na dostawę 140 GWh energii na rzecz odbiorców przemysłowych i komercyjnych w oparciu o swoje dwie elastyczne stawki energii - Best of 96 i Take your Time.

Jochen Schwill - „W 2017 roku naprowadziliśmy Next Kraftwerke na właściwe tory w kierunku międzynarodowej i strategicznej ekspansji. Naszym celem jest przyspieszenie transformacji energetycznej na technologię cyfrową. Wspólnie z naszymi klientami w zeszłym roku osiągnęliśmy bardzo wiele.”


od:

Elektrownie Next jest częścią Next Kraftwerke, jednej z największych w Europie elektrowni wirtualnych z siedzibą w Niemczech. Firma specjalizuje się w krótkoterminowym obrocie energią odnawialną. Energia z turbin wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych jest sprzedawana na towarowej giełdzie energii przez Elektrownie Next. Elektrownie wiatrowe jak i fotowoltaiczne są częścią eurpejskiej wirtualnej elektrowni Next Pool firmy Next Kraftwerke. W Next Pool jest połączonych w sieć za pośrednictwem platformy około 5100 rozproszonych wytwórców energii elektrycznej jak i odbiorców. Kontrolowane są za pomocą autorskiego systemu sterowania.