Next Kraftwerke wprowadza NEMOCS - nowe rozwiązanie typu Wirtualna elektrownia w postaci „software as a service”


Opublikowano: 8. February 2018

Na targach w Essen “E-world 2018” Next Kraftwerke przedstawiła NEMOCS, nową usługę umożliwiającą użytkownikom prowadzenie własnej, wirtualnej elektrowni.
Dostawcy energii i operatorzy sieci mogą wykorzystywać NEMOCS do łączenia ze sobą rozproszonych podmiotów rynku energetycznego – takich jak wytwórców, odbiorców czy jednostki przechowujące energię – w celu agregacji ich mocy i wynikającej elastyczności. Za pomocą technologii zdalnego sterowania każdy z podmiotów może być wykorzystywany jako element większej sieci. 

VPP Rozwiązanie typu Software-as-a-Service-Nemocs VPP Rozwiązanie typu Software-as-a-Service-Nemocs

Przykładami praktycznego zastosowania rozwiązania typu „Software as a service” mogą być udostępnianie krótkoterminowych rezerw dla operatorów systemów przesyłowych bądź też wyrównywanie wahań częstotliwości w sieci w ciągu kilku sekund. W przypadku instalacji elastycznych NEMOCS ma również możliwość generowania harmonogramów pracy powiązanych z cenami energii do celów obrotowych na giełdach energii. System w czasie rzeczywistym wyświetla i rejestruje informacje na temat energii produkowanej, poziomów rezerw oraz gotowości instalacji. Sygnały cenowe z giełd oraz sygnały sieciowe operatorów systemu przesyłowego w ciągu kilku sekund są przetwarzane i przekształcane na polecenia przekazywane połączonym w sieć, rozproszonym jednostkom. Oznacza to, że jednostki takie wykorzystywane są w oparciu o popyt oraz kształtowanie się cen na giełdach, co pozwala na maksymalizację zysków. NEMOCS na bieżąco uwzględnia w algorytmie wszelkie istniejące ograniczenia instalacji niezależnie od tego, czy instalacja wykorzystywana jest do regulacyjnych usług systemowych lub do dostarczania energii w czasie najwyższych cen na giełdzie.
NEMOCS przygotowywany jest dla każdego klienta w sposób indywidualny po przeprowadzeniu szczegółowych konsultacji, obejmujących analizę wymagań klienta, przewidywane zastosowanie oraz jednostki, które mają zostać połączone w sieć. Next Kraftwerke na życzenie klienta może również zorganizować i połączyć niezbędne urządzenia zdalnego sterowania. Istnieje również możliwość by inżynierowie Next Kraftwerke asystowali podczas użytkowania i śledzili pracę NEMOCS.
Jochen Schwill, współzałożyciel i prezes Next Kraftwerke: “Poprzez NEMOCS udostępniamy wszechstronne narzędzie pozwalające na konfigurację wirtualnej elektrowni. Opracowując NEMOCS wzięliśmy pod uwagę i zastosowaliśmy wszystkie pomysły i funkcje stworzone przez naszych własnych ekspertów IT oraz dział obrotu energią”. Od roku 2009 Next Kraftwerke użytkuje wirtualną elektrownię Next Pool, która liczy sobie obecnie już ponad 5 000 połączonych ze sobą jednostek, wśród których znajdują się wytwórcy energii pochodzącej z różnych źródeł oraz przemysłowi odbiorcy energii o łącznej mocy 4 000 MW, co powoduje, że Next Kraftwerke stał się operatorem jednej z największych wirtualnych elektrowni w Europie. Jochen Schwill dodaje: “Otrzymujemy mnóstwo zapytań z Europy, Azji i Ameryki Północnej z prośbą o pomoc w zarządzaniu elastycznością, wydajnością z odnawialnych źródeł energii lub w prognozowaniu produkcji. Cieszymy się, że dzięki zastosowaniu NEMOCS możemy pozytywnie odpowiedzieć na takie zapytania”. 
Bliższe szczegóły dostępne są pod adresem vpp.next-kraftwerke.com.


od:

Elektrownie Next jest częścią Next Kraftwerke, jednej z największych w Europie elektrowni wirtualnych z siedzibą w Niemczech. Firma specjalizuje się w krótkoterminowym obrocie energią odnawialną. Energia z turbin wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych jest sprzedawana na towarowej giełdzie energii przez Elektrownie Next. Elektrownie wiatrowe jak i fotowoltaiczne są częścią eurpejskiej wirtualnej elektrowni Next Pool firmy Next Kraftwerke. W Next Pool jest połączonych w sieć za pośrednictwem platformy około 5100 rozproszonych wytwórców energii elektrycznej jak i odbiorców. Kontrolowane są za pomocą autorskiego systemu sterowania.