Bilansowanie

Rejestracja, prowadzenie i rozliczenia - wszystko w jednym miejscu

Z naszym wieloletnim doświadczeniem jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB) i sprzedawca energii elektrycznej służymy pomocą we wszystkich obszarach zarządzania bilansowaniem. Zajmujemy się rejestracją przy danym operatorze sieci dystrybucyjnej jak i prowadzeniem bilansowania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami i rozporządzeniami. Oczywiście zadbamy również o rozliczenie bilansowania zgodnie z zasadami rynku dotyczącymi przeprowadzania rozliczeń energii elektrycznej (Zasady rozliczeń na rynku zgodnie z IRiESP).

Zajmujemy się zarządzaniem Państwa danymi energetycznymi i jednostkami grafikowymi

W ramach zarządzania bilansowaniem zajmujemy się również zarządzaniem danymi energetycznymi. Zapewniamy jakość i wiarygodność Państwa danych dostawy energii oraz przygotowujemy je do dalszego przetworzenia. Poza tym działamy również jako łącznik z innymi użytkownikami rynku jak np. operatorzy sieci dystrybucyjnych i operatorzy systemu przesyłowego. W ramach zarządzania planem dobowym tworzymy plany dobowe na podstawie aktualizowanych na bieżąco prognoz wprowadzania energii. Te przekazujemy następnie terminowo operatorowi systemu przęsłowego. Ponadto zapewniamy całodobową gotowość w kwestii komunikacji dotyczącej planu dobowego. W ten sposób, w przypadku gdy OSP zgłasza błąd w naszych danych planu dobowego lub planu dobowego naszych partnerów, możemy bezzwłocznie zareagować i dokonać korekty.