Nowe Pokolenie Elektrowni

Next Kraftwerke jest operatorem dużej Wirtualnej Elektrowni (WE) i certyfikowanym członkiem giełdy energii EPEX, na której obraca energią elektryczną na rynkach spotowych. Do Elektrowni Wirtualnej zostało podłączonych ponad 2500 zdecentralizowanych i elastycznych odnawialnych żródeł energii jak i użytkowników energii.
Sprzedaż energii w systemie aukcyjnym
Państwa instalacja wygrała aukcję? Elektrownie Next odkupią od Państwa energie. Kliknij żeby uzyskać więcej informacji
Odpada „cena URE”! Co dalej
Od 2018 odpada odbiór energii po „cenie URE”. Firma Next Kraftwerke odkupi energię z twojej elektrowni wiatrowej. Kliknij żeby uzyskać więcej informacji

Dlaczego Elektrownie Next?

Energia wpływająca ze zdecentralizowanych i niestałych źródeł odnawialnych do sieci energetycznych stworzonych dla tradycyjnych elektrowni jest wyzwaniem. Ale odnawialne źródła energii mogą sprostać temu wyzwaniu samodzielnie. Kwestią najczęściej poruszaną jest sterowalność źródeł odnawialnych - zwłaszcza w porównaniu do konwencjonalnych elektrowni. Ale przy wykorzystaniu pracy zespołowej, inteligentnych sieci i reagowaniu na zapotrzebowanie odbiorców energii, świat, w którym 100% naszej energii mogłoby pochodzić z odnawialnych źródeł staje się bliższy. W firmie Elektrownie Next stworzyliśmy Wirtualną Elektrownię łączącą różnego rodzaju odnawialne źródła energii tak, żeby każda jednostka wspierała się nawzajem. W przypadku braku wiatru, farma wiatrowa nie produkuje żadnej energii? W takim przypadku jej zadanie przejmuje biogazownia. A co w przypadku, w którym brakuje promieniowania słonecznego? W takiej sytuacji włączana jest jednostka kogeneracyjna (CHP).

Czym jest Wirtualna Elektrownia?

Wirtualna Elektrownia to sieć zdecentralizowanych, średniej wielkości jednostek wytwórczych takie jak elektrownie na biomasę, jednostki skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP), farmy wiatrowe i parki fotowoltaiczne, ale też zbiór elastycznych odbiorców energii. Połączone ze sobą urządzenia są częściowo obsługiwane przez centralnie sterowaną Wirtualną Elektrownię. Tym samym pozostają niezależne operacyjnie, nie ma to też wpływu na strukturę własnościową instalacji. Celem Wirtualnej Elektrowni jest odciążenie obciążonej sieci poprzez zrównoważone rozprowadzanie energii wytwarzanej przez poszczególne jednostki w okresach największego obciążenia. Energia ze wszystkich jednostek w ramach Wirtualnej Elektrowni sprzedawana jest przez jednego maklera na giełdzie energii. W ten sposób Wirtualne Elektrownie stopniowo przejmują rolę tradycyjnych elektrowni - sprzedając wyprodukowaną energię na rynkach hurtowych i ponosząc odpowiedzialność za stabilizowanie sieci.

Wirtualna Elektrownia

Bądź zarządcą elektrowni w naszej grze symulacyjnej i uniknij blackoutu!
Rozpocząć grę!

Media

Elektrownie Next tworzą pierwszą wirtualną elektrownię w Polsce.
Do wiadomości prasowej